شرکت لبنیات مادی می ماس در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و همزمان با هفته دیابت اقدام به اطلاع رسانی در زمینه دیابت می کند. در این هفته شرکت می ماس در لیبل های ماست خود و همچنین با توزیع گسترده پوسترهای اطلاع رسانی با 2 شعار: 70% از موارد دیابت نوع 2 با شیوه زندگی سالم ( رژیم غذایی صحیح و ورزش ) قابل پیشگیری است. تشخیص زودهنگام و درمان به موقع آسیب های چشمی ناشی از دیابت، سبب پیشگیری از مشکلات بینایی و کوری می شود. اقدام به مشا ...

ادامه مطلب

برندگان خوش شانس دستگاه آیفون سینا سماواتی یار (شماره 126) فرید فزونی (شماره 138)   برندگان خوش شانس اپل واچ مهنوش ساروخانی (شماره 35) مسعود سلطانی (شماره 132)   برندگان خوش شانس هدفون بیتس به همراه آیپاد شافل حمید درزمان (شماره 46) کبریا ساروی (شماره 153)   جهت اطلاعات بیشتر به صفحه رسمی اینستاگرام می ماس مراجعه فرمایید. ...

ادامه مطلب