ماست معمولا ۱۰ تا ۱۵ روز تاریخ نگهداری دارد. اغلب بعد از گذشت این تاریخ مشکلی ایجاد نمی‌کند، فقط کمی ترش‌تر می‌شود اما از نظر بهداشتی مشکل نخواهد داشت، چرا که همان ترشی از رشد میکروارگانیسم‌ها جلوگیری می‌کند.

ماست تنها فرآورده سنتی است که مصرف‌اش چه در شهر و چه در روستا تفاوتی ندارد؛ البته در صورتی که پاستوریزه باشد.

نظر خود را ارسال کنید